kirurgija.com ®  by: iMedicina.net

Torakalna  kirurgija bavi se operacijama prsnog koša (toraksa). Torakalnom kirurgijom bavi se torakalni kirurg.